سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش شهریار – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی ، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

طرح سدهای تنظیمی ۱و ۲و تونل انتقال آب سد مخزنی چم شیر شامل دوگزینه محل سدومحل تونل انتقال آب می باشد .محل احداث سد مخزنی چم شیر بر روی رودخانه زهره در نزدیکی شهرستان گچساران است . تونل مورد بحث بر اساس مطالعات انجام شده از نظر زمین شناسی وشرایط تقریبا مشابه توده سنگی به سه ناحیه C,B,A تقسیم شده است. از آنجائیکه داده های سنگ بکر و بر جای توده سنگ مسیر تونل لازمه هر گونه طراحی وتحلیل تنشی می باشد،بنابر این برای مطالعه برروی سنگ بکر هر بخش مسیر تونل نتایج آزمایش های فشاری تک محوری،مقاومت کششی،فشاری سه محوری وتعیین ضرایب الاستیک بر روی سنگ بکرمورد بررسی قرار گرفته شد،که با توجه به داده های سنگ بکر ومطالعات دیگر انجام برای توده سنگ هر بخش تونل ارائه گردیدوبا RMR شده برروی توده سنگ مسیر تونل،سیستم رده بندی امتیازدهی توجه به این امتیازدهی ثابتهای دیگر از جمله پارامتر های معیار شکست هوک،مقاومت تک محوری فشاری،زاویه اصطکاک داخلی و ضریب شکل پذیری توده سنگ مسیر هر بخش از تونل مورد محاسبه قرارگرفت.