سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن مومنی هامانه – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی عبدالملکی – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین خوشوقت – دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با استفاده از یک حمام آبکاری مناسب و شرایط بهینه، آبکاری آلیاژی پلاتین – تنگستن انجام شد . بررسی مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، توزیع یکنواخت ذرات را بر روی سطح نشان داد . فعالیت الکتروکاتالیستی آندهای پلاتین- تنگستن بطور قابل توجهی بیشتر از آندهای پلاتین است . میکرولایه پلاتین – تنگستن، هم در محیطهای اسیدی و هم در محیطهای قلیایی، اورولتاژ پایینی را برای اکسیداسیون متانول در دمای پایین از خود نشان داده و مقاومت خوردگی خوبی در محیطهای الکترولیتی دارد . پارامتر های الکتروشیمیایی به میزان پلاتین در میکرولایه و ساختار میکرولایه بستگیدارد .