سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عدنان صادقی لاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمر
هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
غلام رضا بستانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

رودخانه زهره با وسعت حدود ۱۷۱۵۰ کیلومتر مربع و طول ۴۹۰ کیلومتر یکی از بزرگترین و طولانی ترین رودخانه های ایران محسوب میشود که د رحوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان جریان دارد. محدوده مطالعاتی این تحقیق کلحوضه آبریز رودخانه زهره می باشد. جهت انجام این مطالعه از بیست و هفت نقطه انتخابی در کل مسیررودخانه نمونه برداری و برای مدت شش ماه (ماه های کم ابی و پرآبی) در سال ۸۶-۸۵ به صورت ماهیانه پارامترهای EC, PH, HCO3- ,Ca++ ودما اندازه گیری شد. پس از بررسی های آزمایشگاهی نتایج در نرم افزار Excel وارد و شاخص لانژیلر جهت بررسی خوردگی آب رودخانه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که درماه های کم ابی (شهریور، مهر و ابان) در هیچکدام از باره ها آب رودخانه خورندهنبوده، ولی در ماه های کم ابی (اسفند، فروردین و اردیبهشت) در بعضی از بازه ها دراسفند و فروردین ماه خورنده و همه بازه ها در اردیبهشت ماه که رودخانه دارای بیشترین دبی است، رسوب دهنده بود. بیشترین شاخص خوردگی و در نتیجه بیشترین رسوب دهندگی مربوط به ابان مان –که رودخانه دارای کمترین دبی است ، دیده شده