سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی زحمتکش – پژوهشکده زیست فناوری صنعت
فاطمه تابنده – پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زی
سیروس ابراهیمی – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ا
فهیمه قاسمی – پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زی

چکیده:

تصفیه پساب کارخانجات تولید یا مصرف کننده رنگهای صنعتی، به دلیل خواص مقاومتی این رنگها و سمی بودن آنها برای محیط زیست به یکی از مسائل مهم صنعت تصفیه تبدیل شده است. تیمار زیستی این پسابها با قارچهای پوسیدگی سفید یکی از گزینه های موجود برای تصفیه می باشد. در این مطالعه، فانروکیت کرایسوسپوریوم (Phanerochete Chrysosporium) ، یکی از سویه های پرکاربرد از قارچهای پوسیدگی سفید مورد استفاده قرار گرفت. قابلیت رنگ بری این قارچ بر روی رنگ Reactive Black5 که یکی از پرکاربردترین نوع از رنگ های صنعتی متعلق به دسته رنگ های آزو می باشد، بررسی شد. عملکرد رنگ بری قارچ فانروکیت کرایسوسپوریوم در دو حالت سلول های آزاد و سلول های تثبیت شده مورد مطالعه قرار گرفت. ژل کلسیم آلژینیت به عنوان حامل، برای تثبیت سلول های قارچ استفاده شد. نتایج آزمایش ها در سیستم Batch نشان داد که عملکرد آنزیماتیک و در نتیجه رنگ بری این قارچ در حالت تثبیت شده با راندمان بالاتری همراه است، لذا راه برای استفاده صنعتی این قارچ در بیوراکتور صنعتی هموار می باشد. همینطور ثوابت سینتیکی (Kinetics) فرآیند رنگ بری در هر دو حالت سلول های آزاد و تثبیت شده، محاسبه گردید که نتایج راندمان بهتر فرآیند آنزیماتیک در سلول های تثبیت تایید گردید.