سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عین الله واحدی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، تب
علی قنّاد زاده گیلانی – دانشکده شیمی دانشگاه گیلان ، رشت

چکیده:

در کار تجربی حاضر وجود ویژگی مونوتروپیک، رابطه ی دماهای گذار با درصد اختلاط مواد و وجود خاصیت فراسرمایشمخلوطهای دو نوع بلورمایع نماتیکی جدید، ۴- هپتیل – ۳ – فلور ۴- ایزوتیوسیاناتوتولن FBT7) و ۴ – پنیل – ۳ – فلور ۴ – ایزوتیوسیاناتوتولن (SFBT ) با استفاده از سه روش، میکوسکوپ پلاریزان، دستگاه DSC و دستگاه دانسیته متر بررسی و اندازه گیری شده اند که سازگاری بسیار خوبی بین نتایج مشاهده شده است.