سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – ا ستادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمود متین – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

روشهای سازه ای کنترل سیل از جمله روش های هزینه بر در مدیریت سیل و مهندسی رودخانه ها است. با توجه به هزینه بربودن این روش ها، ارزیابی فنی- اقتصادی پروژه های انجام شده می تواند در اصلاح روش ها و کاهش هزینه ها موثر باشد. در استان اصفهان پروژه های متعددی برای کنترل سیل با روش های مکانیکی اجرا شده است. اگر چه اکثر پروژه ها، اهداف چند منظوره ی کنترل سیل، کنترل رسوب و تغذیه ی سفره های آب زیرزمینی را در بر داشته اند، ولی تعدادی پروژه شامل خاکریزهای کنترل سیل به اجرا در آمده اند که پروژه های شاخص آنها در این طرح بررسی شده است. اغلب پروژ ههای مورد بررسی به اهداف خود در تامین آب و کنترل سیل به طور نسبی دست یافته اند. به توسعه پایدار منابع طبیعی در برخی پروژه ها توجه نشده است. هماهنگی لازم بین تیم های اجرائی و تحقیقاتی نبوده است. مشارکت ضعیف و ناچیز مردم در اجرا و نگهداری طرح ها دیده می شود. برخی از پروژه ها فاقد گزارش مطالعاتی مورد نیاز هستند.