سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان حمیدی – عضو هیات علنی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

احداث شالوده سازه ها بر روی خاکهای مساله دار در برخی مناطق شهر ارومیه موجب ایجاد ترک در دیوارهای باربر، کفها و … گردیده بگونه ای که موجب تحمیل زیان های مادی فراوان و کوتاه شدن عمر مفید سازه ها و افزایش هزینه های نگهداری در این مناطق می گردد. بر اساس بررسی های محلی مشخص گردیده که در این متاطق عمدتا خاک رس متورم شونده و در زیر شالوده وجود دارد که اسباع شدن آن موجب بروز خاصیت تورم و مشکلات فوق می گردد. در این مقاله بر اساس مطالعات انجام یافته بر روی این خاکها ابتدا سعی می شود که پتانسیل مساله ساز خاک دقیقا بررسی شده و در صورتی که میزان پتانسیل مربوطه بالا باشد، روشی جهت رفع معضل مذکور بر پایه مطالعات و آزمایشات انجام شده پیشنهاد کردد. بدیهی است که بکارگیری روش مذکور توسط کارفرمایان و مجریان پروژه ها در مناظق مذکور موجب بهره برداری بهینه از سازه، کاهش هزینه نگهداری و طولانی شدن عمر مفید ساختمانها خواهد گردید.