سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارسلان شکرچیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
پیمان اسفندیارپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

گونه بنه Pistacia atlantica .sub mutica ازیازده گونه پسته موجود در دنیا و یکی از سه گونه پسته موجود در ایران که بیشترین پراکنش را دربین درختان بومی درایران دارد وسعت جنگلهای بنه استان کرمان را حدود۵۰۰/۰۰۰ هکتار تخمین زده اند که در اکثر نقاط کوهستانی استان کرمان یافت می شود گونه بنه به دلیل خصوصیات بالقوه ازنظر سازگاری با شرایط نامساعد محیطی ، حفاظت منابع خاک و آب و ارزش اقتصادی یکی از بهترین گونه های تشکیل دهنده جامعه درختان جنگلها درارتفاعات و کوهستانهای خشک و نیمه خشک استپی می باشد .هدف از این تحقیق بررسی رابطه پوشش گیاهی با خاکهای درختان بنه در استان کرمان است برای رسیدن به این هدف دو نوع پوشش گیاهی وخاک انتخاب گردید اثرات جنبه های تغییرات فیزیکی شیمیایی خاک و به خصوص % TNV, EC,PH بافت خاکو K.P.N , %silt % sand واطلاعات کمی و کیفی درختان در دو منطقه مطالعه و یاد داشت برداری شد و درمنطقه ده بکری با پوشش گیاهی که داشت% TNV بافت خاک %sand از%silt,%clayخیلی بالاتر از منطقه سیرجان بود اما PH, Ec در منطقه سیرجان بالاتر از دهبکری بوده است.