سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کریم بادآهنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید باقرنژاد – دانشیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانی های رسی موجود در خاک تأثیر شگرفی بر تمامی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بر جای می گذارند . شناخت و مطالعه انواع کانی های خاک و روند تکاملی آنها علاوه بر دستیابی به چگونگی پیدایش و تغییر و تحول و تکامل خاک، می تواند دیدگاه علمی گسترده ای را در نحوه استفاده از آن، در پیش روی ما بگشاید . بهره برداری مناسب و حفاظت از منابع خاک درصورتی امکانپذیر است که کلیه خصوصیات خاک اعم از ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد . به این لحاظ شناخت و نحوة تشکیل و تبدیل کانی ها و یافتن سایر مشخصات و ویژگی های آنها جهت فهم و درک بهتر تشکیل و تکوین خاک ضروری و لازم می باشد . بر این اساس در این تحقیق به بررسی کانی شناسی و منشایابی پیدایش خاک های حاصلخیز دشت کوشکک در استان فارس پرداخته شده تا از این طریق بتوان با شناسایی ویژگی های کانی شناسی و منشا اولیه، بهره برداری بهینه و روند پیدایش و تولید خاک های موجود منطقه اظهار نظر نمود واز آن بتوان در برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی و کشاورزی استفاده نمود .