سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا قائمقامیان – دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز
خسرو خان زاده – کارشناس ارشد مهندسی زلزله از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهن
غلامرضا نوری – دکتری عمران، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تعداد تلفات در ساختمانهای آسیب دیده به نوع ساختمان، الگوی تخریب ساختمان و طبق ه مورد استفاده، بستگی دارد. دانستن اینکه کدام نوع خرابی و یا کدام شکل خرابی بیشترین مرگ و میر را داشته مطمئنا" در مدیریت بحران و به حداقل رساندن تلفات انسانی سنگین در زمین لرزه های بزرگ ما را یاری می نماید. در این مقاله میزان مرگ و میر در ساختمانهای غیر مهندسی ساز و مهندسی ساز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، شدت با توجه به درجهخرابی ساختمانها و درصد خرابیها، برای پهنه های مختلف شهر بم با استفاده از دستورالعمل EMS- 98 [1] تعیین شده است. سپس رابطه شدت زمی نلرزه و میزان مرگ و میر و همچنین میزان مرگ و میر برای انواع خرابیهای سنگین به تفکیک ساختمانهای مهندسی ساز و غیر مهندسی ساز در شهر بم تعیین و ارائه گردیده است.