سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده سفری – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه گیلان
مهدی حسن زاده – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

پل یک ابنیه فنی و هنری بوده که با صرف هزین ههای زیادی، برای ادامه راه ارتباطی و عبور ازموانع عمیق ساخته م یشود. یکی از عواملی که سبب تخریب پ لها م یگردد، وقوع سیل و طغیان آب رودخان هها م یباشد. ازجمله این موارد،وقوع سیل ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۸۰ در استان گلستان بوده است که علاوه برخسارات جانی و مالی فراوان، درحدود ۱۲۰ پل در محورهای را ههای روستایی و اصلی که بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی استان به ساخت آنها اختصاص داده شده بود، تخریب گشت. سیلاب مذکور که در حوزه گرگان رود بوقوع پیوست ، پس از عبور ازپارک ملی گلستان و شهرهای واقع در مسیر رودخانه دوغ ظرف چند ساعت، بسیاری از پ لهای مهم منطقه ازجمله پل های کوسه،کرنگ کفتر وگوکچه و…را تخریب نمود. درمقاله حاضر،گزارشی از علل و عوامل موثر درخرابی پ لها ارائه گردیده است و عوامل تخریب، عواملی از قبیل کم بودن مقطع هیدرولیکی پل ها، عمق استقرار نامناسب پایه ها، استفاده از مصالح بنایی و غیرمسلح درپای هها، ارتباط نامناسب کوله ها و دیوارهای هدایت آب و … ارزیابی شده اند