سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین شریعت علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
امین میخک بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالفضل قریب بلوک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

خرد شدگی مناسب از ویژگی های یک انفجار خوب محسوب می شود. مطالعه بر روی خرد شدگی و اندازه قطعات حاصل از هر انفجار، علاوه بر اینکه کاهش هزینه های انفجار را در مراحل بعدی آتشکاری در بر خواهد داشت، بر روی فرآیند بارگیری و باربری و آتشکاری ثانویه به منظور کاهش ابعاد سنگ های بزرگتر از جام بار کننده ها و دهانه سنگ شکنها نیز تأثیر گذار است. معدن سنگ آهن چغارت درطول جغرافیایی ۲۸’۵۵ شرقی و عرض جغرافیایی۴۲’۳۱ شمالی قرار دار د . کانسار چغارت در سازندهای پرکامبرین پسین ایران مرکزی (سری مراد ) قرار دارد . با توجه به بزرگی و پر اهمیت بودن این معدن، پیش بینی خرد شوندگی صحیح، تأثیر بسزایی بر روی هزینه های معدن دارد. در این مقاله با استفاده از مدل های ریاضی ارائه شده، ابعاد سنگ های خردشده در بلو ک های مختلف بدست آورده شد . سپس اطلاعات حاصل از مشاهدات ابعاد خرد شدگی سنگ ها جهت مقایسه با مدل های ریاضی و نتیجه گیری، مورد استفاده قرار گرفت . در نتیجه مشخص گردید که نتایج ناشی از پیشبینی توسط مدل کوز-رم به واقعیت نزدیکتر میباشد. همچنین آرایشی برای حفر چالها در بلوک ماده معدنی ارائه گردید که در آن حدوداً ۱۰۰ درصد ابعاد مواد خرد شده زیر ۴۰ سانتیمتر میباشد