سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
داریوش مولا – بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، شبیه سازی فرآیند خشک شدن در یک خشک کن بستر سیالی (FBD) که حاوی مقداری ذرات بی اثر بعنوان حامل انرژی میباشد در حضور امواج مایکروویو مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل ریاضی برای سیستم ارائه شده و با استفاده از مدل، یک خشک کن بستر سیالی که شامل قطعات هویج (بعنوان ماده خشک شونده) و مواد بیاثر (گلوله های شیشه ای، فولادی و پلی اتیلنی) در حضور امواج مایکروویو شبیه سازی شد. از مقایسه نتایج مدل با نتایج آزمایشگاهی صحت مدل تایید گردیده است. در نهایت اثر امواج مایکروویو، اندازه ماده خشک شونده، قطر و جنس مواد بی اثر و همچنین دمای هوای ورودی بر سرعت خشک شدن مورد بررسی قرار گرفت. داده های مدل نشان میدهد که حضور ذرات بیاثر و امواج مایکروویو باعث تسریع سرعت خشک شدن میگردد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش قطر و افزایش ضریب هدایت حرارتی ذرات بی اثر، کاهش اندازه مواد خشک شونده و افزایش دمای هوا باعث افزایش سرعت خشک شدن ماده غذایی میگردد.