سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه سلطانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد حسینی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش خصوصیات الکترونیکی ازجمله: چگالی الکترونی، ساختار نواری و چگالی حالتهای بلور پروسکایت LaCrO3 در فاز مکعبی بررسی شده است. محاسبات با روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده خطی (FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) به وسیله کدهای Wien2k صورت گرفته است. نتایج به دست امده هیبریداسیونی قوی بین تراز ۳d اتم کروم با حالتهای ۲p اتم اکسیژن در نوار ظرفیت رانشان می دهد. نوار ظرفیت نسبتا شکل سهموی درجهت های R-G , G-M ,G-X دارد و در نتیجه جرم موثر حفره در سه راستا یکسان است که نشان دهنده یک نوع همسانگردی می باشد. همچنین یک گاف نواری غیر مستقیم ۱/۶۳eV در امتداد R-G در منطقه اولین بریلوئن مشاهده می شود.