سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر جمشید اسماعیلی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق خصوصیات بتن پوشش میلگردها از نقطه نظر نفوذپذیری، تخلخل و مقاومت الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفته است. و با خصوصیات بتنی اصلی ( دور از محل قرار گیری میلگرد) مقایسه شده است. آزمایشهای مربوطه در محل پوشش های با ضخامت های مختلف و روی میلگردهای با قطرها و پوشش متفاوت انجام گرفته است بتنهای مصرفی با سه نسبت آب به سیمان متفاوت و هر کدام با سه نوع حداکثر اندازه دانه مصرفی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دخد نفوذپذیری و تخلخل بتن پوشش تا محدوده معینی به شدت از نسبت اندازه پوشش به اندازه حداکثر دانه های مصرفی (c/a ) متاثر بوده و خیلی متفاوت تر از خصوصیات بتن اصلی می باشد. مقاومت الکتریکی نیز تابع ضخامت و اندازه حداکثر دانه های مصرفی تغییر پیدا کردند.