سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا علی عسگریان – گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن کریمیان –
خلیل رنجبر –

چکیده:

دانسیته کم، ضریب انبساط حرارتی پایین و مقاومت بالا در برابر خوردگی، آلیاژهای Al-Si را برای ساخت اجزای مقاوم به سایش در صنعت خودروسازی مناسب می گرداند. در میان این آلیاژها، آلیاژهای نزدیک به ترکیب یوتکنیک به خاطر سیالیت زیاد و قابلیت ریخته گری مقاطع باریک، برای ساخت پیستون خودروها استفاده زیاد و روز افزونی دارند. در این مطالعه، رفتار سایش آلیاژ پیستون %Al(11-12)Siتحت شرایط لغزش خشک بررسی شد. دستگاه سایش استفاده شده از نوع pin-on-disk و صفحه سایش از نوع فولاد سخت شده (۶۱RC) بود. در این تحقیق با تاثیر دادن متغیرهای تریبولوژیکی و با استفاده از مطالعات پیشرفته SEM، مکانیزم های سایش این آلیاژ مشخص گردید و چگونگی ارتباط آن با میکروساختار و عوامل آزمایش مورد بررسی قرار گرفت.