سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین قاسمی پور – کارشناس ارشد مهندسی صنایع چوب و کاغذ – گرایش فراورده های مرکب چوبی، دان
سهیلا بابائی فر – کارشناس ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه ، دانشگاه گیلان، گروه عمران
محمد طلائی پور – استادیار دانشگاه، عضو هیات علمی گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

پارامترهای مختلف که بر خصوصیات مصالح کامپوزیتی تقویت شده با الیاف تاثیر گذارند را می توان از طریق آزمونهای خمشی تعیین و ارزیابی نمود. در این تحقیق تاثیر طول الیاف خمیر چوبی (یعنی پهن برگان و سوزنی برگان) و زمان بر رفتار خمشی کامپوزیتهای فیبر سیمانی بررسی گردیده است نتایج بیانگر این موضوع است که الیاف سوزنی برگان هنگامی که با ملات تقویت نشده مقایسه می گردند، سبب افزایش سختی بیشتری نسبت به الیاف پهن برگان در کامپوزیتهای فیبر سیمانی می شوند. همچنین تشخیص داده شد که با گذشت زمان در ملات تقویت شده ۷ روزه و ۲۸ روزه کاهش سختی رخ می دهد. با این وجود، نتایج حاصل از آزمونهایی که پس از ۸۴ رو زانجام شدند نشان دادند که کاهش سختی وابسته به زمان، پس از ۲۸ روز بصورت تثبیت شده پدیدار می گردند.