سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر شعبانی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
پیام پزشکپور – مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
ایرج کرمی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم،
پریسا آریان نژاد – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم،

چکیده:

واریته های بذر ریز عدس دارای پروتیین بیشتر ی می باشند لذ ا به منظور بررسی و مطالعه آن ها و بدست آوردن منابع ژنتیکی مطلوب در شرایط دیم این تحقیق درقالب طرح لاتیس ساده با حضور ٦٤ لاین بذر ریز عدس در ایستگاه سرارود در سال ۱۳۸۱ به اجر ا در آم د در این آزمایش ٤٥ لاین در سطح ١% و ٨ لاین در سطح ٥% عملکردی بالاتر از شاهد محلی داشتند . لاین FLIP2002-7L بالاترین مقدار عمل کرد رابه میزان ١٦٠٣ کیلو گرم در هکتار را به خود اختصاص داد بعبارتی این لاین % ٢٣٤ برتری نسبت به رقم شاهد محلی از خود نشان داد. لاین ها ی FLIP2002-28L و FLIP2003-12L به ترتیب با ١٥٩٧ و ۱۵۴۵ کیلوگرم در هکتار عملکردهای بعدی را داشتند. لاین P1339319 زودرس ترین بود و لاین FLIP2003-14L بیشترین مقدار وزن صددانه ر ا به خود اختصاص داد . نتیجه این آزمایش بیانگر این مساله است که در آینده نزد یک شاهد معرفی ارقامی جهت کشت پاییزه عدس در کرمانشاه خواهیم بود.