سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی جعفرخالو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – عضو هیئت علمی دانشکده پایه دانشگاه تربیت مدرس
نصراله جواهری – دانشجوی دکتری رشته سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محدوده حوضه رودخانه ابوالفارس یکی از زیر حوضه های رودخانه مارون واقع در استان خوزستان می باشد. مساحت این حوضه تا سد مخزنی پیشنهادی بالغ بر ۲۸۵ کیلومتر مربع است. وجود اب فراوان و رودخانه ای دائمی با جریان پایه نسبتا مناسب از امتیازات و استعدادهای بالقوه این منطقه به شمار می آید. طی مطالعات مرحله شناخت ضمن بررسی ساختگاه های مناسب احداث سد مخزنی در حوضه گزینه مناسب از بین سایر گزینه ها مشخص و جهت انجام مطالعات مرحله اول معرفی شد.