سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم نوفرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه
جعفر رهنمازاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان- تحصیلات تکمیلی گروه زمین شناسی مهندسی

چکیده:

ساختگاه سد رسوبگیر در حدود ۱۹ کیلومتری شمال معدن مس سرچشمه و در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار دارد. این سد، سدی خاکی با هسته رسی می باشد. ساختگاه سد از سنگ های اندزیتی، توفیتی و سینیتی با سن ائوسن تا پلیوسن تشکیل شده است. در این مقاله به بحث در رابطه با خصوصیات زمین شناسی مهندسی و پارامترهای توده سنگ ساختگاه پرداخته شده است. آنالیزهای بدست آمده بر اساس طبقه بندی توده سنگی ساختگاه سد، نفوذپذیری ساختگاه و تعیین پارامترهای مقاومت توده سنگ می باشند. مطالعات انجام شده بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بوده که شامل نقشه برداری زمین شناسی مهندسی، گمانه های اکتشافی، آزمایشات نفوذپذیری و نمونه برداری برای مطالعات آزمایشگاهی بوده است. پارامترهای ژئومکانیکی سنگ بکر در آزمایشگاه بدست آمده و مقاومت توده سنگ و مدول الاستیسته توده سنگ بر اساس معیار مقاومت بحرانی هوک و براون مشخص گردید. رده بندی توده سنگ بر اساس سیستم GSI, RMR و RGC برای ساختگاه سد انجام گرفته است. بررسی های زمین شناسی مهندسی نشان می دهند که ساختگاه سد و مخزن مشکلات پایداری نخواهند داشت.