سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رسول دادخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
فضل الله شیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه اصفهان و کارشناس شرکت آب و نی

چکیده:

سد خراسان ۳ در بخش علیای رودخانه خراسان در جنوب شرقی لردگان در استان چهار محال و بختیاری واقع گردیده است. هدف از احداث این سد تولید بهینه انرژی برقابی در ساختگاه مذکور می باشد. جهت بررسی خصوصیات ژئومکانیکی در محل ساختگاه سد ۷ گمانه در جناح راست ، دو گمانه در بستر رودخانه و دو گمانه، در جناح چپ می باشد، که به جز دو مورد بقیه بصورت عمودی حفر گردیده اند. بر اساساطلاعات حاصل از مغزه های حفاری و مطالعات آزمایشگاهی توده سنگ واقع در محل محور سد به روش RMR طبقه بندی شده است. مطالعات صحرائی و آزمایشگاهی شامل اندازه گیری میزان RQD نفوذپذیری (لوژن) ، شاخص دوام دانسیته آزمایش سه محوری سرعت امواج، اولتراسونیک و غیره بوده است.