سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا توکلی شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل رنجبر – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آلیاژ کار شده آلمینیوم ۵۰۸۳ دارای جوش پذیری عالی و مقاومت به خوردگی خوب در آب دریا میباشد.به همین دلیل کاربردهای فراوانی در محیطهای دریایی دارد برای چنین کاربرد هایی مقاومت سایشی و رفتگی از اهمیت خاصی برخوردار است.در این تحقیق خصوصیات سایش لغزشی این آلیاژ با استفاده از دستگاه سایش Pin-On_diSk تحت شرایط خشک در دمای اتاق برروی یک سطح فولادی سخت شده مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور نمونه های سایشی تحت بار ثابت در سرعت و مسافت های مختلف آزمایش شدند.برای مطالعه رفتار رفتگی از یک دستگاه تست سایش رفتگی که در آزمایشگاه ساخته شده استفاده گردید.نمونه های رفتگی در محیط آب رودخانه کارون و در معرض برخورد ذرات ساینده سیلیس در زوایای ۳۰و۴۵و۹۰ درجه برای زمان های مختلف مورد بررسی واقع و نرخ رفتگی آنها محاسبه گردید.در هر دو مورد سایش و رفتگی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مکانیزم تخریب سطحی مزالعه و شناسایی گردید.