سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیروز شاکری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
نادر فروغ عامری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات نژادی، مشخصات فنوتیپی، تعیین فواصل مرفولوژیک و همچنین وضعیت نگهداری و پرورش گوسفند نژاد کرمانی در استان کرمان ، در یک طرح تحقیقاتی ۱۲۰۳ رأس گوسفند در ۱۰۳ گله مختلف از طریق مراجعه مستقیم به گله ها وتکمیل پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند . در این پرسشنامه اطلاعات روستاها، وضعیت تغذیه، تولید مثل، پرواربندی، تولید فراورده های دامی، فروش وبهداشت گله ها مورد بررسی قرار گرفت . در هر گله تعداد ۱۰ رأس میش بصورت تصادفی وتمامی قوچهای گله انتخاب واز نظرشکل اندامها، رنگ پشم وتعیین فواصل مرفولوژیکی، مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج بدست آمده درمورد جایگاه گوسفندان نشان می دهد که تهویه در تمامی آغلهای مورد مطالعه بصورت طبیعی وکف در تمامی آغلها خاکی بود . میانگین درصد تلفات بره ها از یک روزگی تا از شیرگیری ۷/۸۵ درصد، میانگین شیر تولیدی روزانه ۳۱۶ گرم، متوسط ماههای شیردهی ۳/۸ماه، متوسط افزایش وزن بره ها از بدو تولد تا شش ماهگی ۱۷۲/۷ گرم در روز، وزن میش ها ۴۲ کیلوگرم و وزن قوچها ۵۳ کیلوگرم بود . پشم چینی عمدتاً یکبار در سال انجام می گرفت و میانگین تولید پشم ۹۵۰ گرم در سال بود . بررسی منابع خوراک نشان داد که گوسفندان در سال ۶/۹ ماه از علوفه مرتع استفاده نموده ومیانگین مدت زمان استفاده ازعلوفه دستی نیز ۴/۵ ماه بود . اکثریت میش های گله ها در تابستان علایم فحلی را نشان داده و آبستن می شدند، بطور متوسط به ازای هر ۱۷ رأُس میش یک قوچ در گله نگهداری می شد ومیانگین تعداد شکم زایش میش ها ۶ زایمان بود . قوچها دارای شاخ و میش ها فاقد شاخ بوده و ۹۷/۳ درصد از گوسفندان دارای بدنی با پشم کاملاً سفید بودند . لکه های اختصاصی عبارت از سیاهی رنگ سر و صورت و همچنین وجود لکه های سیاه در مفصل خرگوشی و پوزه بود . گوشها نیز اغلب سیاه رنگ بوده وشکل آنها مثلثی بود . کمر در اکثر گوسفندان صاف، اندازه دنبه و سر متوسط، روی بینی صاف تا کمی قوسدار وحدقه چشم صاف تا کمی برجسته بود . در تعیین فواصل مرفولوژیک به طور متوسط ارتفاع جدوگاه از زمین ۶۳/۹۵ ، ارتفاع استخوان لگن از زمین ۶۲/۸۵ عمق قفسه سینه ۲۸/۹ ، دور سینه ۸۴/۶۶ ، طول لگن تا جدوگاه ۴۵/۵۳ ، ارتفاع درپشت ۶۳/۹ ، طول سر ۲۰/۷۱ ، طول گوش ۱۴/۷۵ ، طول دنبه ۲۵/۵۳ و عرض دنبه ۲۷/۱۵ سانتیمتر اندازه گیری شد.