سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حکیمه عباسلو – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک
سحر فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک
علی ابطحی – استاد بخش علوم خاک

چکیده:

با توجه به اینکه خاک یکی از عوامل مهم در تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید و افزایش محصول در واحد سطح به خصوصیات خاک بستگی مستقیم دارد، شناخت نوع خاکها و خصوصیاتشان کمک شایانی به تعیین محدودیت ها، پتانسیل ها و در نتیجه بهره برداری هر چه بهتر ار آنها می نماید . ارزیابی خاکها، توزیع جغرافیائی آنها و همچنین تهیه نقشه های خاک، با توجه به خصوصیات خاکها تعیین می گردد . در هر منطقه نوع خاکها با توجه به تأثیر عوامل پنج گانه خاکساز و فرایند های خاکسازی، تعیین می شود . به طور کلی خصوصیات خاکها و همچنین نوع
کانی های رسی در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر تحت تاثیر مواد مادری و توپوگرافی است هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات و چگونگی تشکیل خاک های دریاچه بختگان و همچنین ردهبندی آنها می باشد .