سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن مختاریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فروزان نوبهار – عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – استادیار ، گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استان خراسان به شمار می رود که بدلیل ویژگیهای فیزیولوژیکی از ضایعات بالایی در عملیات پس از برداشت و به خصوص طی حمل و نقل و انبارمانی برخوردار میباشد و در برخی گزارشها به رقم بیش ازدرصد نیز اشاره شده است.یکی از روشهای کاهش ضایعات و افزایش مدت ماندگاری این محصول ، بهینه سازی فرایندهای خشک کردن و بسته بندی است و در این تحقیق پودر گوجه فرنگیاز طریق خشک کردن اسلایس گوجه فرنگی به دو روش سنتی و آزمایشگاهی و آسیاب محصول خشک شده، تولید گردید . محصول آبزدایی شده به دلیل داشتن میزان فعالیت آبی کمتر، مدت ماندگاری طولانیتری دارد و آسیب های آن در طی حمل و نقل نیز کمتر است. این بررسی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرارانجام شد ، تیمارهای مورد بررسی روش خشک کردن سنتی در آفتاب و خشک کردن آزمایشگاهی در خشک کن سینی دار در دو دمایوبود . همچنین برخی از خصوصیات کیفی پودر حاصل از قبیلمقدار رطوبت ، اسیدیته ، دانسیته توده آزاد و فشرده و شدت رنگ اندازه گیری شد . نتایج این بررسی نشان داد که از نظر مقدار رطوبت ، جذب نوری ، اسیدیته ، دانسیته توده آزاد و فشرده در روش خشک کردن آزمایشگاهی در دمای نسبت به روش سنتی و خشک کردن آزمایشگاهی در دمایپودر گوجه فرنگی بهتری بدست می آید. آزمونهای حسینیز نشان داد که پذیرش عطر و طعم پودر گوجه فرنگی در دمایبهتر از سایر تیمارهابوده است .از لحاظ پذیرش رنگ نیز تفاوت معناداری بین تیمار ها مشاهده نشده است.