سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مختاری – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد
رویا قلندری –

چکیده:

ساختار بِلندروی گالیم نیتراید شامل دررفتگی لبه ای، بااستفاده از نرم افزار Wien2k شبیه سازی شده است. با حل معادلات کوهن – شم در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) و اعمال تقریب شیب تعمیم یافته (GGA)، چگالی حالات الکترونی در ناحیه دررفتگی لبه ای این ساختار محاسبه شده است . با توجه به نتایج بدست آمده، به دام افتادن الکترونها در ناحیه معیوب موجب کاهش تحرک پذیری الکترونها و کاهش بهره نوری ساختار می شود . همچنین افزایش چگالی حالتها باعث پهن شدگی طیف گسیلی و جذبی ساختار می شود.