سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریدون بهرامی سامانی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی-مهندسین مشاور نماوان
یزدان محبی حسن آبادی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی-مهندسین مشاور نماوان

چکیده:

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگها نقش بسزایی در رده بندی مهندسی سنگ دارد و در تلفیق با یکدیگر امکان تطابق کلی بین خواص سنگ از طریق تجربه را برای کاربردهای علمی فراهم می سازد، به همین دلیل در کارهای معدنیو عمرانی تعیین خواص سنگ از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق خصوصیات فیزیکی و مکانیکی( دانسیه، تخلخل، درصد جذب آب، مقاومت فشاری تک محوره و سرعت امواج الاستیک) بیش از ۵۰ نمونه سنگی شیت مربوط به نواحی مختلف زون سنندج-سیرجان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده محدوده تغییرات خصوصیات فیزیکی و مکانیکی این سنگها مشخص گردیده و در نهایت یک طبقه بندی کلی برای شیت ها ارائه گردیده است.