سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شنبه – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید رضا آقایی – گروه نساجی و پوشاک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،تهران
فهیمه بیاتلو – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر نوع نخهای افکت و احاطه کننده برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی نخهای فانتزی بوکله شامل طول افکت تعداد افکت و میزان جمع شدگی و پارچه های حلقوی پودی تخت باف شامل ضریب اصطکاک و مقاومت سایشی مورد بررسی قرارگرفت. براین اساس از سه نوع نخ ۱۰۰% ویسکوز ، ۱۰۰% اکریلیک و ۱۰۰% پنبه به عنوان جزافکت و احاطه کنده استفاده و ۵ نمونه نخ تولید شد. از نخهای تولید شده برای بافت پارچه حلقوی پودی تخت باف با گیج ۶ و طرح ریب ۱*۱ استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که کمترین ضریب اصطکاک استاتیکی ودینامیکی مربوط به پارچه های بافته شدهاز نخهای فانتزی حاوی جز افکت پنبه و جزاحاطه کننده ویسکوز میب اشد. بیشترین مقاومت سایشی نمونه ها در سه دور ۵۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ مربوط به نمونه ۱۰۰% ویسکوز بود بیشترین طول افکت را نخهای ۱۰۰% ویسکوز و کمترین طول افکت مربوط به نمونه حاوی جز افکت و احاطه کننده اکریلیک بود.