سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن شکوئی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور دزآب اهواز

چکیده:

درامرسدسازی علاوه برمسائل سازه ای مواردی همچون زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد موقعیت تکتونیکی و لرزه خیزی منطقه و هیدرولوژی و فرسایش پذیری حوضه ازاهمیت ویژه ای برخوردارند خصوصیات فیزیکی ومکانیکی سنگها دردرجه اول به نوع سنگها rock type ودردرجه دوم به عوامل ثانویه تاثیرگذار برسنگها مانند گسستگی ها هوازدگی دگرسانی و بستگی دارد دراین مقاله ابتدا به طور مختصر به بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی انواع سنگهایی که ممکن است سنگ پی یک سد را بسازند اشاره شده است و سپس بطور گسترده ای درمورد سنگ شناسی و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگها درساختگاه سدمخزنی چراغ ویس بعنوان سدی با تکیه گاه های اذرین سخن به میان آمده است انچه مسلم است عوامل ثانویه ازجمله ایجاددرز jointing درسنگها برروی مقاومت کلی توده سنگ اثرزیادی داشته و باعث افت مقاومت و افزایش نفوذپذیری آن می گردد اما پرشدن درزها و شکستگی ها توسط سیلییس و کلسیت بخصوص درسنگهای اذرین میتواند باعث افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری سنگ درزدار شود این حالت درتوده اذرینی که بعنوان محل محور سد چراغ ویس پیشنهاد شده مشاهده میشود با توجه به فراوانی سه دسته درز joint set که دراثرسردشدن توده اذرین حاصل شدها ست میزان RQD مغزه ها که طبق رابطه بارتون و همکاران برپایه شمارحجمی درزها محاسبه میشود به مراتب کمتراز RQD واقعی این مغزه ها می باشد