سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

باقر اصلی بیکی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
پرویز کاملی –
هادی سلامتی –

چکیده:

در این تحقیق ترکیبات La0.8Sr0.2Mn1-xTixO3(0≤x≤۰٫۰۷۵) به روش واکنش حالت جامد ساخته شدند. خصوصیات مغناطیسی، الکتریکی و ساختاری ترکیبات از جمله پذیرفتاری ac، مقاومت الکتریکی و نمودار های پراش اشعه X مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان آلایشTi در جایگاه های منگنز، مقاومت نمونه ها افزایش یافته و دمای بحرانی نیز به شدت کاهش پیدا می کند. این رفتارها را می توان با در نظر گرفتن این واقعیت که قرار گرفتن یون غیر مغناطیسی Ti+ 4 بجای یون مغناطیسی Mn+4 منجر به تضعیف پدیده ی تبادل دوگانه می شود، توجیه کرد.