سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد ، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیامک امیرشکاری – کارشناسی ارشد شیمی، مدیر کنترل کیفیت، کارخانه سیمان کرمان

چکیده:

بتن امروزه به عنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی درسازه های مختلف بتنی خصوصا سازه های آبی مورد کاربرد دارد. ساخت مناسببتن منجر به افزایش دوام و عمرسازه های بتنی میگردد. اما مصرف بتن های با کیفیت پایین و قرار گرفتن سازه های بتنی در محیط های بسیار خورنده عمر مفید را بهشدت کاهش می دهد. مصرف پوزولان های طبیعی به عنوان جایگزین درصدی از سیمان مصرفی توانسته است در ساخت بتن های با دوام از جمله سدهای بتنیف کانالهای بتنی، مخازن آب و فاضلابموثر باشند و در اغلب کشورهای استفاده از بتن های پوزولانی به عنوان جایگزین بتن های معمولی به شدت مورد توجهقرار گرفته است.چنین بتنهایی ازجنبه اقتصادی وزیست محیطی نیز مقرون به صرفه تر می باشند. این مقاله به بررسی نتایج آزمایشات بررسی خصوصیات مکانیکی ملاتهای ساخته شده با پنچ نمونه پوزولان سیرجان، گدار میل، کوهپایه، کوارتز و رفسنجان با ترکیب شیمیایی متفاوت و ۶ درصد متفاوت پوزولانو مقایسه آن با نمونه های شاهد سیمان تیپ دو (بدون پوزولان ) می پردازد. کلیه نمونه ها مطابق با شرایط استاندارد ایران ساخته و برای شرایط مختلف عمل آوری ، آزمایش شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد مطلوب ملاتهای پوزولانی نسبت به نمونه های شاهد می باشد.