سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر قاضی فرد – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سیدشهاب الدین یثربی – گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس
عبدالله پورمهدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در کارهای عمرانی و بویژه سدسازی، محلی که سازه روی آن ساخته می شوند باید مورد ارزیابی دقیق و جزئی قرار گیرد و در این ارتباط ارزیابی خصویات زمین شناسی مهندسی برای درک رفتار مکانیکی سنگها از لحاظ مناسب وبدن پی سنگ برای احداث سد از اهمیت به سزایی برخوردار است.در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از نتایج عملیات صحرایی شامل گمانه های حفاری شده، آزمایشات صحرایی نفوذپذیری ، برداشت صرایی درزه ها و همچنین نتایج آزمونهای آزمایشگاهی شامل تخلخل، دانسیته، مقاومت کششی و تک محوری، آزمایش برش مستقیم و سه محوری ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی توده گرانیتی پس سنگ سد مورد مطالعه ارزیابی گردیده و با استفاده از نتایج این بررسی ها رده بندی مهندسی سنگ گرانیتی با استفاده از سیستم های رده بندی RMR,Q و همچنین رده بندی دیر و میلر ارائه می گردد.