سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدا گیفانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سید مجتبی تقی زاده – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه سیستم های نوین دارورسانی
مهدی ارجمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تحصیلات تکمیلی
علی اکبر سیف کردی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در پروژه حاضر میکروسفرهای موم زنبور عسل بارگذاری شده با داروی سالیسیلیک اسید (SA) توسط روش امولسیون تهیه شدند. برای این منظور یک فاز آبی داغ در داخل مخلوط مذاب موم و دارو امولسیون شد و ذرات پس از سرد کردن محلول و انعقاد موم به وجود آمدند. تاثیر ٪حجم امولسیفایر ( ۰٫۷۴،۰٫۴۹،۰٫۲۴) میلی لیتر، زمان همزدن: (۳،۱٫۵،۰٫۰) دقیقه، وسرعت همزدن(۱۰۰۰،۷۵۰،۵۰۰) rpm ، روی مشخصات ساختاری، مورفولوژی و میزان آزادسازی انفجاری میکروسفرها به کمک روش طراحی باکس بنکن (Box Benken) مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که میکروسفرهای حاصل، کروی و متخلخل و دارای اندازه ای بین ۲۴ تا ۹۵μm بودند. سرعت همزدن بطور چشمگیری اندازه میکروسفرها را تحت تاثیر قرار داد. همه میکروسفرها دارای آزاد سازی انفجاری اولیه بودند.وجود تخلخل ها تاثیر بسیاری روی آزاذسازی انفجاری داشت. بخش عمده داروی موجود در میکروسفرها در مدت ۸ ساعت اولیه آزاد شد. رهایش دارو از میکروسفرها با مدل نیمه تجربی مطابقت خوبی داشت ورهایش دارو از میکروسفرهای موم زنبور عسل از قانون نفوذ فیک پیروی می کرد.