سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جهانگیر عبدی کوپایی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی ملایی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گسترش صنایع و گام به سوی صنعتی شدن ایجاب می کند که برای کاهش مشکلات آینده، تحقیقات جامعی بر روی مصرف ضایعات کشاورزی، معدنی و صنعتی که از رشد فز اینده ای نیز برخوردار است ، صورت گیرد . یکی از گ امهای مؤثر در حل این معضل استفاده از بقایای گیاهی در بتن است . استفاده از این مواد و جایگزین کردن آن در درصدهای مختلف نه تنها باعث کاهش وزن واحد حجم بتن می شود بلکه بهای تمام شده آن را نیز تقلیل می دهد . در تحقیق حاضر تعداد ۱۲۰ نمونه بتن ۴۰ و ۵۰ درصد ) بجای مصالح سنگی ساخته شد . ،۳۰ ،۲۰ ، مکعبی و استوانه ای با درصد های متفاوت پوسته شلتوک ( ۰ ۹۰ روز اندازه گیری گردید . نتایج آزمایشات نشان می دهد که پوسته ،۶۰ ،۲۸ ، مقاومت فشاری وکششی پس از دوره های ۷شلتوک دارای نقش دوگانه در شکل گیری مقاومت فشاری و کششی است . از یک طرف با خارج کردن یک جزء مستحکم (سنگدانه) از بتن و جایگزین کردن آن با یک جزء غیر مستحکم (پوسته شلتوک ) منجر به کاهش مقاومت فشاری شده و از طرف دیگر مانع از افت مقاومت کششی متناسب با مقاومت فشاری شده است . از آنجایی که این تاثیر پوسته شلتوک با افزایش مقدار آن در بتن بیشتر شده است ، می توان چنین نتیجه گرفت که موجب تقویت مقاومت کششی شده است و چنانچه بتن حاوی پوسته شلتوک با مقاومت فشاری بتن معمولی ساخته شود نسبت به آن مقاومت کششی بیشتری خواهد داشت . این تاثیر ممکن است به دلیل ایفای نقش الیافی توسط پوسته شلتوک باشد . جایگزینی پوسته شلتوک بجای مصالح سنگی در بتن تا میزان ۵۰ درصد ، وزن آن را تا ۳۳/۵ درصد کاهش داده و موجب سبک شدن آن گردیده است . بدین ترتیب استفاده از این نوع بقایای گیاهی در ساخت بتن سبک که در بسیاری از کارهای عمرانی کاربرد دارد، می تواند مورد توجه قرار گیرد.