سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از پوزولان ها در تولید سیمانهای مرکب، هزینه تمام شده سیمان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. از طرف دیگر اضافه کردن مواد پوزولانی به بتن، چه به شکل افزودنی به سیمان و چه به شکل افزودنی به بتن، خواص مهندسی بتن به ویژه خواص مکانیکی و دوام را بهبود می بخشد. در این پژوهش حاضرجهت بررسی استفاده ازپوزولان رفسنجان به عنوان ویژگی بخشی از سیمان، پس از تعیین میزان فعالیت پوزولانی،مخلوطهای مختلف ملات و بتن با درصدهای متفاوت پوزولان جایگزین، تهیه است و با انجام ازمایشات طولانی مدت گوناگون، خواص مکانیکی نمونه های پوزولانی با نمونه های شاهد (بدون پوزولان) برای شرایط مختلف محیطی مقایسه شدهو به صورت کیفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی ازبهبود عملکرد بتن های پوزولانی نسبت به نمونه های شاهد می باشد.