سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
مهدی صدیقی خویدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

سد سیوند از جمله سدهایی است که بر روی ضخامت زیادی از آبرفت دانه ریز و دانه درشت قرار دارد . خاک های دانه ریز موجود در بستر دره ساختگاه این سد، بیشتر از رس تشکیل شده اند . در آزمایش های دانه بندی به روش هیدرومتری که بر روی این مصالح انجام گرفت، بیش از ۷۰ درصد ذرات زیر الک ۲۰۰ قرار می گیرند و مقدار ذرات ریز تر از ۲ میکرون در نمونه های مختلف، بین ۲۰ تا ۶۵ درصد متغییر است . آزمایش های حدود آتربرگ انجام شده بر روی این مصالح، آنها را در گروه خاک های CL قرار می دهد . حد انقباض، حد خمیری و حد روانی این خاک ها به ترتیب حدود ۱۷/۶ ، ۱۹ و ۳۶ درصد اندازه گیری گردید . با توجه به آزمایش های انجام شده بر روی این خاک ها، آنها دارای خاصیت تورمی پایین تا متوسط، واگرایی بسیار پایین و رمبندگی متوسطبالا می باشند .َ