سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی میرجلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدرضا میرزاحسینی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مقایسه ای بین رفتار ماسه تزریق شده و ماسه تزریق نشده انجام شده است. نمونه هایی از چند نوع ماسه مختلف، با تزریق دوغاب های سیمانی و معدنی تهیه و چند سری آزمایش فشاری تک محوری، کششی و سه محوری روی نمونه ها انجام شده است. نتایج آزمایشات سه محوری نشان می دهد که با تزریق دوغاب سیمانی یا معدنی، سختی و مقاومت ماسه ها بهبود می یابد. رفتار ماسه تزریق شده با یک مدل خطی الاستیک-پلاستیک کامل و معیار تسلیم موهر-کلمپ که پارامترهای آن به سادگی تعیین می‌شود بیان می َشوددر نهایت توصیه هایی در ارتباط با نسبت بهسازی بر مبنای دو غاب انتخاب شده، برای مقاصد طراحی ژئوتکنیکی ماسه های تزریق شده ارائه شده است.