سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی بیننده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست
فاطمه علیدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی
سیدمحمدمعین صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، مهندسی منابع طبیعی-جنگل شناسی
شجاعت باباپور – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:
شهرستان بهمئی در جنوب غرب ایران و جنوب استان کهگلویه و بویراحمد واقع شده است. جنگل تنگ سولک در شهرستان بهمئی قرار دارد و نزدیک ترین محل به آن شهرستان لیکک است که حدود ۱۵ کیلو متر با تنگ سولک فاصله دارد. مساحت مورد مطالعه ۱۰۰ هکتار، روش آماربرداری تصادفی، تعداد ۴۰ قطعه نمونه، سطح قطعات نمونه ۱۶۰۰ متر مربع و شکل قطعات نمونه مربع انتخاب گردید. نتایج بدست آمده در مورد بلوط نشان داد که میانگین های قطر برابر سینه ۲۶٫۱۶ سانتی متر، سطح مقطع تاج پوشش ۵۳٫۴۹ متر مربع، تعداد در هکتار ۶۵٫۹۳ عدد، قطر تاج پوشش ۶٫۳۱ متر ، سطح مقطع برابر سینه ۰٫۴۶ متر مربع ، ارتفاع ۷٫۴۲ متر و بیشترین طبقه قطری ۵ سانتی متری در طبقه قطری ۲۰-۱۵ با تعداد ۱۰۳ درخت بلوط می باشد و در پایان ارتباط بین متغیرهای اندازه گیری شده درخت مورد بررسی قرار گرفت.