سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همت الله پیردشتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور
فاطمه توسلی لارینجانی – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ نشا کاری بر روی خصوصیات کیفی ارقام برنج و همچنین مقایسه کیفیت دو رقم جدید و کیفی ساحل و فجر با ارقام موجود در منطقه آزمایشی در سال ۱۳۷۷ در موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران به اجرا درآمد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور تاریخ نشاکاری و رقم انجام پذیرفت.