سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان بابائیان – پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور
جواد بداق جمالی – پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور
سهیلا جوانمرد – پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور
لیلی خزانه داری – پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی درصد صحت و خطاهای موجود در پیش بینی های ارائه شده توسط مراکز بین المللی پیش بینی وضع هوا، داده های منتخب پیش بینی های یک تا پنج روز صادره از مرکز اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی (ECMWF) برای سطح زمین و ۵۰۰ میلی باری در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۰۱ تا مارس ۲۰۰۲ استخراج و با داده های فرایابی روز مربوط مقایسه و سپس خطای آنها محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده وجود بیشترین خطا در مرزهای شرقی وشمال شرقی کشور و بر روی کشورهای ترکمنستان و افغانستان می باشد.