سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد وحدتی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک، گروه ساخت و تولی
مهدی ظهور – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) شاهین شهر
محمدجواد آرمان – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) شاهین شهر

چکیده:

عدم همراستایی یا خطا در منطبق کردن دو نیمه قالب آهنگری خطای عدم تطابق (Mismatch Error) نامیده می شود. خطای عدم تطابق قالب آهنگری عیناً به قطعه منتقل شده و باعث ایجاد خطای ابعادی در قطعه تولیدی خواهد شد. عوامل مختلفی باعث ایجاد این خطامی شوند. یکی از مهمترین این عوامل طراحی قالب آهنگری می باشد. هدف این مقاله بررسی خطای عدم تطابق در طراحی قطعه و قالب آهنگری، جهت دستیابی به یک قطعه سالم و با کمترین هزینه ساخت قالب می باشد. در این مقاله ابتدا روش اصلاح این خطا بوسیله عدم تطابق جبرانی بررسی شده است که بدین منظور با استفاده از نرم افزار Mechanical Desktop قطعه پیش فرم، قالب، و دستگاه پرس شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Super Forge و روش حجم محدود، نیروی مورد نیاز جهت آهنگری یک قطعه نمونه محاسبه شده و با اعمال نیروی بدست آمده و استفاده از نرم افزار Ansys میزان خیز پرس در محل بستن قالب اندازه گیری شده است. با توجه به خیز پرس، میزان عدم تطابق جبرانی مورد نیاز بدست می آید. جواب بدست آمده تطابق مناسبی با نتایج تجربی دارد. در انتها روش بدست آوردن تلرانسهای موقعیت در قالبهای آهنگری بسته با سیستم مو قعیت دهی پینی، جهت دستیابی به قطعه ای سالم، با خطای عدم تطابق در محدوده ای مجاز بررسی شده است.شایان ذکر است که روش مورد استفاده در این تحقیق برای یک قطعه نمونه و جنس خاص بوده ولی برای سایر قطعات نیز قابل استفاده می باشد.