سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رهاننده – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی میرزا کوچک خان رشت

چکیده:

امروزه وجود باقی مانده آنتی بیوتیک در آزاد ماهیان پرورشی و دیگر غذاهای دریای خطراتی است که سلامت مصرف کننده های مواد غذایی آبزی را تحت تاثیر قرار می دهد. در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت آبزی پروری و یا در ایران که این صنعت در حال پیشرفت است عدم کنترل و نظارت دقیق چنین محصولاتی موجب در معرض قرار گرفتن سلامت بشر از طریق مقاومتهای باکتریایی است. بررسی میزان و طول مدت باقی مانده آنتی بیوتیکهای بکارگرفته شده در مزارع قزل آلا و مقایسه آن با نمونه های ماهی قزل آلای مجهولی که از بازار تهیه گردیده بوده است . در این روش در یک مزرعه پرورش ماهی از آنتی بیوتیک اوکسی تتراسایکلین که به طور معمول جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای باکتری ها بکار می رود همراه با غذا غلظت بصورت ۱۰۰ میلی گرم به کیلوگرم به ماهیان خورانده شده و در فاصله روزهای ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۳۰ از استخرها نمونه گیری گردیده و جهت بررسی باقیمانده آنتی بیوتیکی به روش HPLC به آزمایشگاه ارسال گردید. آزمایشات بعمل امده به روش HPLC نشان داد که بعضی ماهیان ، باقیمانده آنتی بیوتیکی را بیشتر از MRL نشان دادند و در بعضی نمونه میزان از حد استاندارد جهانی کمتر بوده است . بکار گرفتن بی رویه و خارج از ضوابط آنتی بیوتیکها در مزارع پرورشی موجب در معرض قرار گرفتن سلامت بشر می گردد . به دلیل توسعه صنعت آبزی پروری و میزان مصرف رو به رشد مواد گوشتی آبزیان بایستی رهیافت های مناسب جهت کنترل و پیشگیری از مقاومت باکتریایی که در سطح کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است را ارائه نماییم . در این مطالعه با مثبت بودن بعضی از نمونه ماهیان تحت کنترل به این نتیجه رسیدیم که جهت کنترل رسوبات دارویی در غذای آبزیان اداره کنترل و نظارت مواد غذایی در سطح کشور بایستی با این معضل به شدت وارد عمل گردد تا از رشد مقاومت های آنتی بیوتیکی در کشور مبارزه گردد و در ضمن از نمونه های مجهول در بازار هیچ باقی مانده دارویی را نشان نداد.