سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترا مهندسی محیط زی
نعمت الله جعفرزاده – مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
اکبر باغ وند – عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
نادره پورامینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.

چکیده:

آئروسلهای بیولوژیکی عبارتند از آلاینده‌های بیولوژیکی که بصورت ذرات معلق در هوا پراکنده می‌شوند. اندازه آئروسل‌های بیولوژیکی متفاوت بوده، و از ویروسها تا جلبکها و تک یاخته‌ها متغیر هستند. یکی از منابع تولید آئروسلهای بیولوژیکی تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب و سیستم های پخش پساب تصفیه خانه جهت مصارف آبیاری است. مطالعات مختلف نشان داده که هوادهی فاضلاب و آبیاری پخشان فاضلاب و لجن ممکن است مسئول تولید آئروسلهای بیولوژیکی باشد. که برخی از آنها باعث آلوده شدن انسان به عوامل بیماریزا می‌شوند. از فاکتورهای مهم در ارزیابی خطرات بالقوه آئروسلهای بیولوژیکی می‌توان غلظت پاتوژن در پساب فاضلاب در حال اسپری شدن، درجه و میزان آئروسل شدن و شرایط آب و هوایی را مدنظر داشت. پایداری میکرو ارگانیسمهای هوا ناشی از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب و آبیاری پخشان به عوامل محیطی متعددی نظیر رطوبت نسبی، حرارت، اشعه خورشید، نوع میکرو ارگانیسم، فشار هوا و وجود آلاینده های جوی مثل دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و ازن بستگی دارد.برای الگوی پراکندگی و انتشار آئروسلها بیولوژیکی نیاز به اطلاعات بیولوژیکی و هواشناسی برای پیشگیری غلظت آئروسلهای میکروبی در مسیر باد از منابع معلوم تولیدی نظیر تاسیسات هوادهی و محل‌های آبیاری پخشان از یک مدل با توزیع نرمال (Gaussian) استفاده می‌شود که غلظت میکرو ارگانیسم‌های آئروسل شده در هوا را می‌توان تعیین کرد.هدف از ارائه این مقاله معرفی خطرات بهداشتی آئروسل‌های بیولوژیکی، منابع تولید در تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب، عوامل کنترل کننده حیات آئروسلهای بیولوژیکی در مدل پیشگویی جهت تخمین میکرو ارگانیسمهای هوا برد در مسیر جریان هوا می‌باشد.