سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن آزاد – پزشک هوایی، عضم تیم بررسی سوانح هوائی سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هو

چکیده:

در این بررسی، یک مطالعه مقطعی پژوهشی برای برآورد میزان خطر وشیوع بیماری کرونر قلب در بین کروی پروازی مسن (خلبانان، کمک خلبانان، مهندسین پرواز) و فعال خطوط هوایی ایران ارائه شده است. در این مطالعه تعداد ۱۰۳ پرونده مربوط به کروی پرواز دارای سنین بین۵۴ تا۶۰ سال جهت ارزیابی شیوع بیماری عروق کرونر (CHD) و همزمان ازجهت عوامل خطر آفرین بر اساس شاخص های جدول استاندارد AHA (American Heart Association) مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل خطر زایی که در این معادله مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : سن ، کلسترول تام، HDL-C، فشار خون سیستولی، دیابت، هیپرتروفی بطن چپ بر اساس نوار قلب و مصرف سیگار. همچنین عوامل خطر زای دیگری مانندچاقی (وزن)، تری گلیسیرید بالا LDL-C و فشار خودرو دیاستولی نیز بررسی و ارتباط آنها بامیزان خط رمحاسبه شده با استفاه ازآزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفته است.