سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

توحید ملک زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
جعفر شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
ابراهیم الیاسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

شهرستان اورمیه مرکز استان آذربایجان غربی با جمعیتی افزون از یک میلیون نفر در منطقه ی فعال از نظر زلزله خیزی قرار دارد . فرو رانش صفحه آناطولی در میکرو پلیت آذربایجان سبب شکسته شدن سنگهای زمین در آذربایجان و بوجود آمدن گسل ها و زون گسل در غرب آذر بایجان شده است که این مساله ریسک زلزله را در آذربایجان غربی افزایش دا ده است . بطور کلی گرچه شهر اورمیه از نظر سایزمو تکتونیکی در شعاع کم فاقد هر گونه گسل اکتیو و کواترنر می باشد ولی گسلهای الف ) دریاچه اورمیه ب) کسل شمال و جنوب سلماس ج ) خطواره اورمیه د ) گسل اشنویه ه) گسل کوه شهیدان می تواند سبب زلزله در محدوده شهر اورمیه و نهایتا تخریب در اورمیه گردد.