سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – دانشیار
محمدعلی غریب – معاونت تعمیر تجهیزات سنگین
مصطفی صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

خمیدگی شفت ، یکی از عیوب متداول در شفتها و به ویژه در شفت های بزرگ میباشد. خمیدگی شفت علاوه بر افزایش دامنه ارتعاش، باعث وارد شدن نیروی بیش از حد و آسیب دیدگی یاتاقا نها و کوپلین گها شده و از عمر آنها میکاهد. بنابراین با شناسایی و رفع این عیب، میتوان علاوه بر مرتفع نمودن مشکلات ارتعاشی، از آسیب دیدگی بقیه قسمتها جلوگیری کرد. در این مقاله ابتدا مهمترین عواملی که باعث ایجاد خمیدگی در شفت ها میشوند معرفی گردیده اند. در ادامه ویژگیهای ارتعاشی این عیب که با استفاده از آنها میتوان خمیدگی را تشخیص داد و همچنین نحوه اندازه گیری مقدار خمیدگی شف تها بیان گردید هاند. سپس رو شهای متداول رفع خمیدگی شفت ها به همراه مزایا و معایب هر یک از آنها توضیح داده شده اند