سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود فکری کناری – کارشناس ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
وحید محمدی – گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی اصغر اصغریان جدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

تلاشهای محققین در بخشهای مختلف صنعت نساجی همواره بر پایه ارائه روشهای جدید و اقتصادی استوار بوده است. در همین راستا, طی سالهای اخیر استفاده از روش نوین شستشو با امواج فراصوتی به علت مزایای متعدد مورد توجه برخی از محققین قرار گرفته است. در ادامه مطالعات صورت گرفته طی این تحقیق تاثیر دو مرحله مختلف استراحت بر روی برخی پارامترهای ابعادی و مکانیکی پارچه های تاری- پودی پنبه ای با تراکم تاری یکسان و تراکم پودی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. طی آزمون مرحله اول مراحل استراحت خشک, آهار زدایی, پخت و سفیدگری و شستشو, خنثی سازی و شستشوی فراصوتی و در آزمون مرحله دوم نیز مراحل استراحت خشک و شستشوی فراصوتی(با فرکانس KHz35) بکار گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که با توجه به نزدیکی مقادیر میانگین هر یک از پارامترهای حاصل از مراحل استراحت متداول و فراصوتی و همچنین مزایایی مانند اقتصادی تر بودن و حذف مواد شیمیایی طی روش شستشوی فراصوتی, می توان این روش را به عنوان یک روش نوین و پیشرفته جهت تکمیل پارچه های تاری- پودی پنبه ای جایگزین روشهای متداول انجام شده در تحقیق نمود.