سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی . دانشگاه تهران
هیرش رایج – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیم سخایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد . دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

خواص اتصال Sic ذره ای از مقاوم کننده Al خالص تحت اتصال نفوذی مورد بررسی قرار گرفته است . کیفیت محل پیوند از نظر میکرو ساختار و خواص مکانیکی با اعمال عملیات حرارتی همگن سازی و پیرسختی نیز مطالعه شده است . بررسی ها نشان می دهد که بکار بردن عملیات حرارتی پیرسختی قبل و بعد از اتصال نفوذی، تجمع ذرات Sic را کاهش می دهد و موجب تمرکز عناصر آلیاژی دیگر در آن منطقه می شود . بخصوص اعمال پیرسختی روی قطعات ، در اتصال نفوذی Al/SiCp یا Al خالص می تواند تجمع % Cu، که به عنوان فیبر بکار می رود را در منطقه اتصال افزایش دهد که موجب بهبود خواص در آنها می شود .