سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افسانه رحیمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

در ین مقاله دینامیک ارتعاشی کریستال مخلوط شده AB1-xCx را با استفاده از روش MREI مورد مطالعه قرار می دهیم. و فرکانس های فتونی اپتیکی را به صورت تابعی از پارامتر ترکیب برای کریستال سه تایی مخلوط شده با ساختار هگزاگونال و زینگ بلاند و با رفتار مد یگانه و دو گانه محاسبه می نماییم. نتایج بدست آمده از محاسباتمان را با داده های بدست آمده از بیناب نمایی رامان مقایسه می کنیم، و هم خوانی رضایت بخشی بین نتایج تجربی و محاسبه شده حاصل می شود.