سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد جانعلی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه متالورژی
فرشاد اخلاقی – استادیار
رضا محمودی – استاد

چکیده:

دراین مقاله تاثیر ذرات Sic برروی خواص کششی کامپوزیتهای A356/SiCp مورد بررسی قرارگرفته است مطالعات نشان داد که با افزایش کسر حجمی ذرات ، سفتی و استحکام تسلیم Y.S افزایش و استحکام نهایی U.T.S و درصد ازدیاد طول کاهش یافته است نتایج حاصل از افزایش تنش تسلیم و مدول یانگ با مدلهای موجود تطابق خوبی رانشان داد.